REGULAMIN - Willa Jutrzenka Władysławowo

Przejdź do treści

Menu główne:

Willa Jutrzenka - witmy na naszej stronie internetowej i zapraszamy! - Władysławowo, ul. Wyzwolenia 8 tel. 518 658 293
Kontakt:

Willa Jutrzenka
ul. Wyzwolenia 8
84-120 Władysławowo

Tel. Kom: +48 518 658 293 
REGULAMIN  
Willa JUTRZENKA -Władysławowo
 

Regulamin ten jest umową hotelową zawieraną między Willa JUTRZENKA a Gościem.
Rezerwacja lub zakup pobytu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu.
 
Klient ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania obowiązującego na terenie Willa JUTRZENKA regulaminu.
Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

I.
REGULAMIN REZERWACJI POBYTU
1. Przedmiotem rezerwacji są pobyty wypoczynkowe w Willa Jutrzenka we Władysławowo.
 
Zawarcie umowy najmu ( pokoju/studia) poprzedzone jest rezerwacją wstępną w formie:
•    telefonicznej pod numerem  +48  518 658 293
•    pocztą elektroniczną, e-mail : rezerwacje@jutrzenkawladyslawowo.pl
•    osobistej - w siedzibie firmy
•    za pośrednictwem formularza na stronie www.
jutrzenkawladyslawowo.pl
podczas, której Pracownik Willa Jutrzenka informuje o możliwości pobytu i rezerwacji, kosztach pobytu, wysokości kaucji zadatku wnoszonej na poczet rezerwacji i pozostałych warunkach pobytu i rezerwacji.
 
2. Po uzgodnieniu rezerwacji pobierany jest zadatek w wysokości 30% kosztów pobytu (bez wyżywienia i opłat dodatkowych),  płatność: przelewem na wskazane konto bankowe lub gotówką w siedzibie firmy.
Zadatek jako suma pieniężna, wpłacona zostaje tytułem zobowiązania się do pobytu w ustalonym terminie i miejscu i stanowić może odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania, wobec czego w przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.
 
3. Klient zobowiązany jest do uiszczenia zadatku z podaniem numeru rezerwacji lub imienia i nazwiska osoby dokonującej rezerwacji wstępnej.
 
4. Rezerwacja obowiązuje od dnia wpływu na rachunek bankowy Willa Jutrzenka.
 
W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w terminie ustalonym w potwierdzeniu rezerwacji - rezerwację wstępną uważa się za nieobowiązującą, a Willa Jutrzenka może swobodnie dysponować miejscem noclegowym.
 
5. Ustalony w rezerwacji koszt pobytu obowiązuje obie strony od momentu wpłaty zadatku przez Klienta, do zakończenia pobytu (pomimo możliwości zmian cen usług).
 
6. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrotu zadatku - za porozumieniem stron. Opłata manipulacyjna za zwrot zadatku wynosi  100 zł.

II.  
REGULAMIN ZAKWATEROWANIA

1. Doba hotelowa w Willa Jutrzenka we Władyslawowo rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 14.00, a kończy w dniu wyjazdu o godzinie 10.00.
 
2. Zmiana godzin trwania doby hotelowej jest możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z  pracownikiem recepcji  Willa Jutrzenka – za dopłatą ( w dniu przyjazdu od godz. 08.00, a w dniu wyjazdu do godz. 20.00)
 
3.Recepcja nie jest czynna całodobowo - przerwa w pracy w godz. 23.00-08.00
 
4. W dniu przyjazdu dokonuje się wszelkich formalności związanych z zakwaterowaniem - za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty) i wypełnieniu kart meldunkowych.
 
5. Opłata za pobyt pobierana jest z góry, w dniu przyjazdu – płatność gotówką lub do dnia przyjazdu przelewem na wskazane konto bankowe-najpóźniej do godz. 10.00 dnia następnego
 
6. W przypadku rezygnacji z dalszego pobytu w Willa Jutrzenka w trakcie trwania wypoczynku Klient nie otrzymuje zwrotu środków opłaconych na poczet pobytu za niewykorzystany okres pobytu.
 
7. Nie przybycie przez Gościa do Willa Jutrzenka do godz. 23.00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z odstąpieniem przez Niego od zawartej umowy, a Willa Jutrzenka ma swobodę dysponowania pokojem. Uiszczona wpłata zadatku nie ulega zwrotowi. Nie dotyczy to przypadku, gdy przed tą godziną Gość powiadomił recepcję o tym opóźnieniu telefonicznie (planowane i zamierzone przyjazdy nocne nie są przyjmowane).
 
III.
REGULAMIN POBYTU

1. Cisza nocna w Willa Jutrzenka obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 06.00 rano.

2. We wszystkich pomieszczeniach Willa Jutrzenka obowiązuje zakaz palenia tytoniu- za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 
3. Każda osoba przebywająca na terenie Willa Jutrzenka zobowiązana jest do przestrzegania zasad BHP i PPOŻ.
 
4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, nie zezwala się na używanie w pokojach prywatnych grzejników, żelazek, czajników i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.

5. Każdy przebywający w Willa Jutrzenka winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku oraz na terenie całego obiektu.

6. Osoby zakłócające spokój i porządek w Willa Jutrzenka lub naruszające postanowienia regulaminu mogą być usunięte przez personel z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 

7. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18  dozwolony jest  wyłącznie pod opieką  osób dorosłych.
 
8. Dzieci przebywające na terenie ośrodka, a w szczególności na placu zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 
9. Nocowanie nie zameldowanych Gości na terenie Willa Jutrzenka bez wniesienia opłaty jest zabronione. Osoby nie zakwaterowane w Willa Jutrzenka muszą opuścić Ośrodek do godz. 22.00
 
10. Willa Jutrzenka udostępnia nietrzeżony parking na terenie obiektu.
Willa Jutrzenka nie ponosi odpowiedzialności finansowej za uszkodzenie, kradzież pojazdów czy kradzież rzeczy wartościowych pozostawionych w pojeździe.
 
11. Zabrania się mycia pojazdów silnikowych na terenie Willa Jutrzenka.
 
12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe, pieniądze itp.

13. W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczy pobierana będzie opłata. /50zł/
14. Zabrania się samowolnego przenoszenia i wynoszenia mebli będących na wyposażeniu pokoi na zewnątrz, a także przenoszenia mebli i wyposażenia z pokoju do innego pokoju. Zabrania się także wynoszenia kocy na plażę.

15. Wszelkiego rodzaju zastane uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia , urządzeń technicznych pokoju winny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu w recepcji Willa Jutrzenka. Brak zgłoszenia oznacza brak usterek i zniszczeń.

16. Goście ponoszą pełną  odpowiedzialność materialną  za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane przez Willa Jutrzenka do użytkowania. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu w recepcji- zgodnie z obowiązującym cennikiem.

17. Personel Willa Jutrzenka uprawniony jest do wykonywania niezbędnych napraw, także podczas  nieobecności  Gościa w pokoju. W sytuacji gdy awaria nie może być usunięta do godz. 22.00 ośrodek ma obowiązek zapewnienia miejsca zastępczego dla Gości do czasu usunięcia awarii.
 
18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w pokoju, będą przechowywane przez okres 1 tygodnia, a następnie zostaną uznane za porzucone.

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU!
Willa Jutrzenka
Władysławowo
Pokoje 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego